tirsdag 16. september 2008

Å bli vegetarianer

Jeg hadde i mange måneder kuttet ned på kjøttforbruket mitt før jeg bestemte meg. Jeg trodde som sagt det var veldig vanskelig å ikke spise kjøtt i det hele tatt. Jeg var også redd for hvilke situasjoner og vanskeligheter en slik avgjørelse ville skape. Ubehageligheter og forklaringer av valget hver gang man spiser med andre mennesker virker ikke forlokkende.

Men etterhvert som jeg lagde mer og mer mat uten kjøtt og leste om hvordan dyra i kjøttproduksjon har det følte jeg meg ikke komfortabel med å stappe i meg deler av kroppene deres lenger. Når det viste seg at vegetarmat var kjempegodt og spennende, og det faktisk ikke utløste noe savn hos meg å kutte ned på kjøttet, ble det til at jeg ikke ville spise det i det hele tatt. Jeg tror det siste jeg spiste med kjøtt i var en spagetti bolognese. Jeg følte meg ikke spesielt bra etterpå og hadde dårlig samvittighet. Så noen dager senere, nærmere bestemt 7. juli bestemte jeg meg for å aldri spise kjøtt igjen.

Så nå har jeg vært vegetarianer i over 2 måneder og jeg stortrives. Valget føles så uendelig riktig for meg og jeg føler jeg har fått en ny dimensjon i livet. Jeg føler at mine holdninger stemmer bedre overens. Dyrevenn og kjøttspiser går ikke så godt i hop allikevel.

Hvorfor?
Så til mer nøyaktig hvorfor jeg valgte dette. Grunnene for å bli vegetarianer oppsummeres ofte i tre punkter: etikk, miljø og helse.

Etikk:
Dette er min viktigste grunn. Hvert år slakter og spiser vi over 50 millioner dyr i Norge. Livet for et slaktedyr er kort og brutalt. Store deler av livet leves innesperret og uten mulighet til naturlig utfoldelse. Kyllinger holdes for eksempel i haller hvor man tillater 20 dyr per kvm. Mange utvikler atferdforstyrrelser som for eksempel at de tygger på egne kroppsdeler. Dyr som kylling og gris er avlet frem for å vokse unaturlig fort og utvikler halthet og beinproblemer som følge. Og vi kommer heller ikke fra at etterspørselen etter kjøtt øker og derfor også krav til effektivitet. Det går so regel ut over dyrevelferden. Det verste er at alt dette er totalt unødvendig. Vi trenger ikke kjøtt. Vi setter god smak over levende veseners liv og velferd. Mer informasjon om hvordan dyra i norsk landbruk har det i Norge finner du på dyrevernalliansen sine nettsider.

Miljø:
Kjøttspising er en stor belastning for miljøet. Der trengs 10 kg grønnsaker for å produserere 1 kg kjøtt. Det krever altså mye mer jordbruksareal og ressurser å lage kjøtt enn grønt, siden 90% av energien går tapt mellom hvert ledd i næringskjeden. Hadde alle sluttet å spise kjøtt hadde verden fått en enorm overflod av mat, og matkrisen hadde opphørt. Kjøttindustrien legger beslag på en betydelig andel av all olje- og elektrisitetsbruk på verdensbasis. Halvparten av alt nedhugd regnskogsområde brukes som beitemark. Etter noen få år er jorda fullstendig utarmet for mange hundre år fremover. I tillegg renner avfallet fra siloer og gjødselbingerut i elver og vann og skader miljøet direkte rundt. Kilde: Norsk Vegetarforening

Helse:
Det er en myte at vi må ha kjøtt for å spise sunt. Faktisk viser det seg at vegetarianere lever lenger og har sjeldenere livsstilsrelaterte sykdommer som overvekt, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

5 kommentarer:

Morten sa...

Veldig fint og reflektert. Jeg holder selv på med å trappe ned på kjøttspisingen. Har vel ikke spist noe kjøtt på ca 1 mnd. Jeg merker vel et litt større "savn" enn deg, men det er ikke noe problem. Alt må jo ikke være "en dans på roser" for å bruke en klisjé. Jeg er forresten helt enig i at vegetarmat ofte er mye bedre enn "kadaver-middag". Lykke til videre i din vegetariske hverdag

Heidi sa...

Er ikke dette grunner til å bli veganer snarere enn å bare kutte ut kjøttet?

Caya sa...

Jo, det er jo også grunner som taler for veganisme, og jeg skal slett ikke utelukke at det går den veien for meg. Akkurat nå virker det som et for stort skritt, men i jeg prøver å begrense egg og melk til et minimum. Andre animalske produkter vil jeg prøve å ikke bruke i det hele tatt, og produkter testet på dyr skyr jeg etter beste evne.

Heidi sa...

Jo, det er jo egentlig ganske synd at det skal være så vanskelig å leve vegant i Norge. Vi ligger jo langt etter de andre skandinaviske landene, for ikke å snakke om Tyskland, Storbritannia og USA når det gjelder produkttilgjengelighet, veganske restauranter o.l.

Caya sa...

Ja, jeg kunne virkelig ønske Norge var mer veg-vennlig. Jeg blir misunnelig på de som har så mye spennende lettilgjengelig. Nå bor jeg heldigvis i Oslo da, så da blir det lettere enn om jeg skulle bodd mindre sentralt.